Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215, poz. 1412) – Rada Naukowa Instytutu podaje do publicznej wiadomości wynik konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi.

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP