W obecnej edycji badań planujemy objąć porównaniami możliwie jak największą liczbę parametrów fizycznych reprezentujących poddyscypliny badań wg. DAB-09 (PCA):
- dla zakresu ogólnodiagnostycznego - wysokie napięcie, czas ekspozycji, pomiar dawki, wielkość ogniska lampy rtg, odległość pomiędzy elementami obrazu, odległość ognisko-rejestrator, gęstość optyczna, luminancja, natężenie oświetlenia;
- dla zakresu stomatologicznego – wysokie napięcie, czas ekspozycji, pomiar dawki, wielkość ogniska lampy rtg, odległość pomiędzy elementami obrazu, odległość ognisko-rejestrator, gęstość optyczna, luminancja, natężenie oświetlenia;
- dla fluoroskopii – wysokie napięcie, czas ekspozycji, moc dawki, elementy geometrii obrazu;
- dla mammografii – wielkość ogniska lampy rtg, odległość ognisko-rejestrator obrazu, elementy geometrii obrazu, dawka, moc dawki, wysokie napięcie, czas ekspozycji, gęstość optyczna, siła kompresji, zmiana położenia płytki uciskowej, luminancja, natężenie oświetlenia;
- dla tomografii komputerowej – wysokie napięcie, dawka, DLP, profil dawki.

Podobnie jak w latach poprzednich oferta skierowana jest do laboratoriów badawczych wykonujących testy specjalistyczne kontroli jakości aparatury rentgenowskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Uczestnikiem badań mogą być laboratoria badawcze akredytowane na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz jednostki ubiegające się o akredytację, które sprostać muszą wymaganiom w/w normy w zakresie zapewnienia jakości wyników pomiarów.

Badania porównawcze przeprowadzone zostaną w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi przy współudziale Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia.

Planowany termin rozpoczęcia badań: 17.08.2015.
Planowany termin zakończenia badań: 25.09.2015 (może ulec zmianie w zależności od liczby uczestników).

Rekrutacja na badania rozpocznie się 16.06.2015 i będzie trwała do 30.06.2015. Wtedy też dostępne będą do pobrania szczegółowe informacje oraz niezbędny do rejestracji formularz zgłoszeniowy.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Koszt uczestnictwa dla jednego laboratorium będzie uzależniony od ilości wybranych zakresów pomiarowych. Koszty te wynoszą odpowiednio (ceny brutto, w tym 23% VAT):
- zakres stomatologiczny – 500 PLN,  zakres ogólnodiagnostyczny  - 500 PLN,  fluoroskopia – 200 PLN, zakres mammograficzny – 500 PLN, zakres tomografii komputerowej – 300 PLN.

W celu wzięcia udziału w badaniach należy wypełnić kartę uczestnictwa nie później niż do 30.06.2015 i przesłać ją na wskazany poniżej adres e-mail. Karta uczestnictwa powinna zawierać podpisy osoby uprawnionej.

Więcej informacji w linku

Dane adresowe organizatora badań:

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera    
Zakład Ochrony Radiologicznej                 
Laboratorium Wzorców Wtórnych
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź
tel. (042) 631 45 36 lub (042) 631 45 56
fax. (042) 631 45 48
       
Informacji w zakresie organizacji porównań międzylaboratoryjnych udziela:
Marcin Brodecki, tel. (042) 631 45 36 lub (042) 631 45 56, e-mail: marbrod@imp.lodz.pl
 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP