W latach 2011-2015 w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera zrealizowany został projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Wpływ indywidualnej zmienności genetycznej na poziom markerów stresu oksydacyjnego i uszkodzenie DNA wynikające z narażenia zawodowego osób zajmujących się wykonywaniem manicure/pedicure w salonach kosmetycznych” (Nr proj. PB 2011/01/B/NZ7/04681).

Powodem do podjęcia tego rodzaju badań był obserwowany na przestrzeni kilku ostatnich lat znaczący wzrost popularności zabiegów stylizacji paznokci i manikiur/pedikiur wśród kobiet tzw. zachodnich kultur (także w Polsce), przekładający się na rosnącą liczbę salonów kosmetycznych oraz pracowników świadczących tego typu usługi. Salony kosmetyczne uważane są za stosunkowo bezpieczne środowisko pracy bez szczególnego narażenia zawodowego dla pracowników, jednak w literaturze rośnie liczba badań stwierdzających zwiększony odsetek niekorzystnych skutków zdrowotnych związanych z środowiskiem pracy w tej grupie zawodowej. Uważa się, iż przyczyną tego mogą być pewne specyfiki pracy oraz znaczna liczba często niebezpiecznych substancji chemicznych, z którymi osoby z tej grupy zawodowej przychodzą do codziennego kontaktu. Sytuację pogarsza również brak obowiązujących standardów dla tego typu pracy.

Mimo tego, iż w badaniach przeprowadzonych w Instytucie Medycyn Pracy im. prof. J. Nofera w grupie manikiurzystek/pedikiurzystek nie wykazano zwiększonego narażenia zawodowego na substancje lotne w miejscu pracy, badania potwierdziły zwiększony odsetek niekorzystnych skutków zdrowotnych w tej grupie zawodowej, jak również wpływ środowiska pracy na niektóre ważne markery biochemiczne. W poniższej ulotce informacyjnej zestawiono niektóre z wniosków projektu badawczego, które mogą okazać się istotne z punktu widzenia pracowników salonów kosmetycznych.

Ulotka informacyjna

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP