12 czerwca 2015 r. Rada Naukowa Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego wyróżniła i odznaczyła cztery osoby z IMP w Łodzi.

W uznaniu szczególnych zasług dla kształcenia podyplomowego przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi – prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński został uhonorowany medalem HONORIS CAUSA EDUCATIONIS

Rada Naukowa Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego złożyła serdeczne podziękowania, w formie Dyplomu Uznania,  prof. dr hab. med. Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej, prof. dr n. med. Jolancie Walusiak-Skorupie i prof. dr hab. n. med. Marcie Kieć-Świerczyńskiej za szczególne zaangażowanie, profesjonalizm i owocną współpracę przy wdrażaniu i realizacji projektu „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy”.

Medal HONORIS CAUSA EDUCATIONISpowrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP