Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych – Zarząd Główny
oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera

zapraszają do udziału w XV Sympozjum pt. „Aktualne problemy w higienie pracy", które odbędzie się w Łodzi w dniach 13-15 października 2015 r.

Celem Sympozjum jest przedstawienie i przedyskutowanie problematyki związanej z szeroko rozumianą profilaktyką negatywnych skutków zdrowotnych narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy.

Do wysłuchania referatów i przedyskutowania aktualnych problemów z higieny pracy zapraszamy higienistów przemysłowych, pracowników wyższych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, Państwową Inspekcję Pracy i Inspekcję Sanitarną, pracowników służb medycyny pracy, pracowników laboratoriów środowiska pracy i działów BHP zakładów pracy, szpitali oraz wszystkie inne osoby zainteresowane ww. problematyką.

Jednocześnie informujemy, że PTHP organizuje w ramach Sympozjum kurs w dniu poprzedzającym – 12 października 2015 r. pt. „Metody instrumentalne w ocenie środowiska pracy".

Szczegółowe informacje są dostępne TUTAJ.

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP