Oficyna Wydawnicza Instytutu informuje, że od maja br. czasopismo „Medycyna Pracy” dzięki pozytywnie zakończonemu procesowi ewaluacji jest indeksowane w Directory of Open Access Journals (DOAJ) – najważniejszej bazie recenzowanych czasopism z otwartym dostępem.

Obecność „Medycyny Pracy” w międzynarodowej, najbardziej kompletnej bazie czasopism biomedycznych open access zwiększa szanse na wzrost liczby cytowań artykułów opublikowanych w dwumiesięczniku, a tym samym na wzrost jego wskaźnika Impact Factor.

Zapraszamy na stronę „Medycyny Pracy” w DOAJ: https://doaj.org/toc/2353-1339.

W bazie znajdują się abstrakty oraz linki do pełnych tekstów artykułów dostępnych bezpłatnie. Na stronę konkretnego artykułu można się dostać poprzez wyszukiwarkę.
Stopniowo będziemy uzupełniać DOAJ o bieżące numery „Medycyny Pracy” oraz artykuły z lat 2013–2014.

Obecnie czekamy także na wynik ewaluacji drugiego czasopisma wydawanego przez nasz Instytut – „International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health”.
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP