Tegoroczne warsztaty Zarządu Głównego PTToks NOWE TRENDY W TOKSYKOLOGII: TRWAŁE ZANIECZYSZCZENIA ORGANICZNE – ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA odbyły się pod patronatem prezydent miasta Łodzi – pani Hanny Zdanowskiej. W warsztatach uczestniczyło ponad 60 osób reprezentujących jednostki naukowo-badawcze, stacje sanitarno-epidemiologiczne (SANEPIDY) i wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (WIOŚ) z całej Polski oraz 9 studentów łódzkich uczelni.

Obrady odbywały się w 4 sesjach tematycznych:
- emisja trwałych zanieczyszczeń organicznych do środowiska,
- związki endokrynnie czynne w środowisku,
- skutki zdrowotne narażenia na trwałe zanieczyszczenia organiczne oraz
- zaawansowane techniki analityczne.

Wykładowcami byli najlepsi specjaliści zajmujący się oceną zanieczyszczenia wód, gleb oraz powietrza, żywności, emisją zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych i spalarni, oraz Ci zajmujący się wdrażaniem regulacji prawnych dotyczących stosowania i emisji TZO. W trakcie warsztatów zaprezentowano także różne aspekty narażenia na trwałe zanieczyszczenia organiczne, zwłaszcza działanie zaburzające funkcjonowanie hormonów.

Sesjom referatowym towarzyszyła sesja plakatowa, w trakcie której zaprezentowano 16 plakatów. Dla najlepszych z nich Zarząd Główny PTToks ufundował nagrody.


Wynikiem tegorocznego spotkania jest pogłębione zrozumienie przedstawionej podczas warsztatów problematyki toksyczności trwałych zanieczyszczeń organicznych oraz potrzeby dalszej, wytężonej pracy w celu zidentyfikowania wszystkich zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska.

PTToks 2015

PTToks 2015

PTToks 2015

PTToks 2015

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP