Dnia 27 maja 2015 r. prof. Wojciech Hanke odebrał nominację na członka Zespołu doradczego do spraw otwartego dostępu do treści naukowych.


Open Access (OA) jest ruchem związanym z elektronicznym publikowaniem naukowym, który pojawił się wraz z nowymi możliwościami upowszechniania wyników badań w Internecie. Idea Open Access opiera się na założeniu, że podstawą rozwoju nauki jest otwartość. Skoro technologia umożliwia szybki i nieograniczony dostęp do wyników badań naukowych, należy ją wykorzystać w duchu podstawowych założeń nauki i dążyć do transformacji modelu publikowania naukowego na całkowicie otwarty.


Otwarcie zasobów nauki wytwarzanych za publiczne pieniądze realizowane może być poprzez tzw. złotą drogę – publikowanie w otwartym czasopiśmie naukowym lub zieloną drogę  –  zdeponowanie publikacji lub danych badawczych w repozytorium.

Podczas, gdy w wielu krajach uczelniane repozytoria, w których pracownicy mogą deponować swoje prace stały się standardem, w Polsce na kilkaset uczelni repozytoriów jest dosłownie kilka.


W związku z powyższym w marcu 2015 r. Minister Edukacji i Szkolnictwa Wyższego powołał Zespół doradczy do spraw otwartego dostępu do treści naukowych, do którego zadań należy:
1) przygotowanie „Planu wdrożenia otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce” oraz analiza nadesłanych uwag i komentarzy;
2) opracowanie projektu „Kierunków rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce” i przedłożenie go Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego do akceptacji.


Zespół składa się z 18 członków, wśród których jest prof. Wojciech Hanke. W pracach zespołu bierze udział również dr Jolanta Przyłuska – kierownik Działu Zarządzania Wiedzą IMP.

 

Zarządzenie MNiSW
List nominacyjny

 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP