Celem nowo powołanej platformy jest stworzenie przestrzeni do współpracy biznesu ze światem nauki i edukacji w ramach tzw. Trójkąta Wiedzy i Innowacji, którego zadaniem jest wspieranie przedsiębiorczości i rozwój innowacji w zakresie zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się.
Do współpracy przy platformie przystąpiły także Miasto Łódź i Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, które poprzez podpisanie listów intencyjnych zadeklarowały poparcie dla tej inicjatywy i tym samym wzmocniły jej potencjał w regionie.
 
EIT Health to międzynarodowe konsorcjum, które  w ramach otwartego naboru do kolejnych strategicznych partnerstw publiczno-prywatnych (znanych jako Wspólnoty Wiedzy i Innowacji) w obszarze tematycznym "innowacje na rzecz zdrowia i aktywnego starzenia", zostało wybrane w grudniu 2014 r. przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). Regionalnym partnerem konsorcjum (Innostar) jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi oraz firma Ericpol. EIT Health zatem to silne, różnorodne partnerstwo, w którego skład wchodzą wiodące organizacje w dziedzinie edukacji, badań, technologii i innowacji.
 
Dla naszego regionu uczestnictwo w EIT Health to ogromna szansa – starzejące się społeczeństwo naszego miasta nie stanowi problemu, ale wyzwanie z którym chcemy się zmierzyć. Zawiązując w Łodzi Platformę Współpracy EIT Health Poland Partnerzy Konsorcjum chcą by mieszkańcy Polski i regionu łódzkiego, dzięki współpracy instytutów naukowych i uczelni wdrażającym idee wypracowane w projekcie EIT Health, mogli w pierwszej kolejności wykorzystać innowacyjne rozwiązania wspierające zdrowe życie i aktywne starzenie się.

Więcej na temat podpisania umowy między trzema partnerami z Regionu Łódzkiego na stronie: http://www.uml.lodz.pl/miasto/aktualnosci/?news=28187

Więcej o EIT Heath na stronie: www.eit-health.eu
Zdjęcia: Urząd Miasta Łodzi, www.uml.lodz.pl
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP