W czwartek 23 kwietnia, w ramach XV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi gościł uczniów z Zespołu Szkól Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu oraz z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi.
 
Słuchacze ze Szkoły Muzycznej uczestniczyli w warsztatach pt.  „Jak radzić sobie z tremą związaną z byciem muzykiem i występowaniem na scenie?” prowadzonych przez Aleksandrę Wójcik (Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy). Natomiast młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących wzięła udział w wykładach poświęconych tematyce hałasu w życiu codziennym człowieka, e-papierosom, dopalaczom oraz alergii. O hałasie mówili Kamil Zaborowski i Paulina Rutkowska z Zakładu Zagrożeń Fizycznych. Julia Kuropatwa  z Oddziału Toksykologii zajęła się problematyką dopalaczy, natomiast Karolina Jaczewska-Matyjaszczyk, Agnieszka Gajo, Jadwiga Magnuska oraz Maciej Mroczek (Oddział Chorób Zawodowych) edukowali młodzież w zakresie alergii, stanu zdrowia warunkującego wybór zawodu oraz zagrożeń nikotynizmu. Grupa ta dzięki gościnności Zakładu Fizjologii Pracy i Ergonomii oglądała również symulator jazdy autobusem, który prezentował Marcin Kosobudzki.
 
Uczniowie czynnie uczestniczyli w warsztatach wzbogacając tym samym swoją wiedzę z zakresu interesujących ich zagadnień. Przeprowadzone zajęcia, ocenione bardzo pozytywnie, stworzyły również szansę na poszerzenie współpracy IMP z placówkami edukacyjnymi w zakresie szkoleń i wykładów kierowanych do młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej.
 
Więcej o Festiwalu
 
 
 
 
Ulotka festiwalowa
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP