W dniach 23-24 kwietnia bieżącego roku w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi odbędzie się trzecie spotkanie Europejskiego Konsorcjum projektu ABClean – Making the EU Clean of Asbestos.

Projekt ABClean jest międzynarodowym projektem edukacyjnym, dotyczącym poprawy warunków BHP w firmach budowlanych, w których występuje narażenie na pył azbestu. Ma on na celu dostarczenie wiedzy niezbędnej do zmniejszenia ryzyka stwarzanego przez ignorancję właściwych środków zapobiegawczych, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska podczas prac, w których istnieje niebezpieczeństwo uwalniania się pyłu azbestu, jak i przekazanie praktycznych umiejętności dotyczących usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Finalnie, inicjatywa ABClean zamierza stworzyć ujednolicony europejski program zarządzania azbestem, obejmujący wymagania środowiskowe, zapobieganie ryzyku oraz kwestie zdrowotne.


Partnerami projektu oprócz IMP  są: Equipo Humano SL (Hiszpania), Novotec Consultores, SA (Hiszpania), European Asbestos Risks Association Onlus (Włochy), The Environmental Academy Ltd. (Wielka Brytania), PO Vilnius Jerusaleum Labor Market Training Center (Litwa), European Federation of Building and Wood Workers (Belgia) oraz Finnish Institute of Occupational Health (Finlandia).

Strona projektu:  http://www.abcleanonline.eu/
Kierownik Projektu: dr Beata Świątkowska  beata_sn@imp.lodz.pl

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP