Prof. dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa została nową przewodniczą Occupational Allergy Interest Group (OAIG) w Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (European Academy of Allergy and Clinical Immunology – EAACI).

Celem działania OAIG jest stałe monitorowanie zagadnień z obszaru alergii zawodowej w ramach EAACI, zapewnianie jej członkom możliwości aktywnego uczestnictwa w działalności EAACI i bieżące informowanie ich o inicjatywach związanych z alergią zawodową.

Do tej pory do Grupy dołączyło ponad 1000 członków EAACI z większości krajów europejskich. Większość z nich to specjaliści w dziedzinie medycyny pracy, alergologii, pulmonologii.

OAIG odpowiedzialna jest za przygotowywanie programów sympozjów dla Komitetu Naukowego, a także kursów doskonalących w obszarze alergii zawodowej podczas corocznych Kongresów EAACI. Celem Grupy jest również proponowanie dokumentów zadaniowych w odniesieniu do istotnych problemów z tej dziedziny, rozpowszechnianie opracowanych wytycznych i wspieranie wymiany informacji między członkami zaangażowanymi w tematykę alergii zawodowej.

Od 2008 r. zostało wypracowanych ponad 10 dokumentów zadaniowych (Task Forces).

Więcej informacji w linku

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP