1 kwietnia bieżącego roku Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera
oraz Uniwersytet w Modenie i Reggio Emilia (Włochy) zawarły umowę o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i techniki.
 
W ramach umowy obie strony podjęły się opracowania wspólnych projektów badawczych i rozpoczęcia zintegrowanej dydaktycznej działalności szkoleniowej, jak również stworzenia warunków dla ewentualnego wykorzystania aparatury naukowej i technicznej ku obopólnej korzyści.
 
Umowa obowiązująca przez 3 lata przewiduje:
  • rozwój wspólnych projektów badawczych;
  • wymianę kadry dydaktycznej, naukowców i personelu technicznego;
  • mobilność studentów;
  • wzajemne uznawania/przyjmowanie stypendystów i doktorantów;
  • wymianę dokumentacji i publikacji naukowych oraz sieci transmisji danych;
  • organizowanie specjalistycznych konwencji, seminariów i spotkań naukowych, uzgodnione w drodze wzajemnego porozumienia.

Umowa
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP