„Opłaca się dbać o zdrowie pracowników” to materiał prasowy, w którym profesor Konrad Rydzyński podkreśla, że najbardziej efektywną formą wydajności pracy jest dbałość o zdrowie. W Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi opracowano 8 programów profilaktycznych w ramach unijnego programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” ukierunkowanych m.in. na ochronę słuchu, profilaktykę chorób alergicznych, zakaźnych i pasożytniczych oraz zagrożeń psychospołecznych. Trwają też prace nad kompleksowymi programami ułatwiającymi powrót do pracy osobom po przebytych chorobach oraz nad przeciwdziałaniem alkoholizmowi, paleniu papierosów i spożywaniu substancji psychoaktywnych.

Podejmowanie działań prozdrowotnych staje się konieczne, gdyż wraz z rozwojem komputeryzacji szybko rośnie zapotrzebowanie na pracowników o wysokich kwalifikacjach. Wykształcenie takiego pracownika jest więc inwestycją, która nie zwróci się jeśli pracownik ten zachoruje i opuści rynek pracy. Coraz więcej pracodawców zaczyna więc doceniać edukację prozdrowotną i profilaktyczne badania pracowników, stąd coraz częstsze, opłacane przez pracodawców, pakiety badań pracowników w prywatnych klinikach, zajęcia na pływalni, w siłowni oraz zajęcia fitness.

Profesor Rydzyński zaznacza, że obecnie, jedynie 30% osób w wieku od 55 do 64 lat jest w Polsce zatrudnionych, co sytuuje nas na przedostatnim miejscu w UE. Starzejące się społeczeństwo i zmniejszająca się liczba młodych ludzi rozpoczynających karierę zawodową zmusi pracodawców do zatrudniania osób starszych. Musi zatem wzrosnąć znaczenie działań prozdrowotnych.

Artykuł

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP