Konferencja pt. „Nanocząstki - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla zdrowia?" zorganizowana przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych odbyła się w siedzibie Urzędu, przy Al. Jerozolimskich 181 C w Warszawie. Była ona poświęcona tematyce nanotechnologii i jej wpływowi na życie człowieka.

Nanotechnologia jest stosunkowo młodą dziedziną badań naukowych prowadzonych z wyraźnie zarysowanym celem praktycznym: zastosowania wyników badań do wytwarzania nowych materiałów i urządzeń o nadzwyczajnych, z dzisiejszego punktu widzenia, właściwościach.

W prezentacji „Nanocząstki – zagrożenie czy dobrodziejstwo dla zdrowia ludzi” przedstawione zostało powstawanie nanocząstek, zarówno w warunkach naturalnych jak i wytworzonych przez człowieka, a także zastosowanie wytworzonych nanocząstek i nanomateriałów w różnych dziedzinach gospodarki. Omówione zostały również drogi narażenia człowieka na te cząstki i potencjalne efekty zdrowotne.  

Prof. Wojciech Wąsowicz wyjaśnił, że nanomateriały mogą mieć, między innymi, zastosowanie w medycynie i biomedycynie. Mogą być one bowiem wykorzystywane jako biosensory, składniki protez, implantów i technologie określane jako drug delivery devices, czyli nośniki leku, zapewniające precyzyjne dostarczenie substancji leczniczej w nanokapsule w chore miejsce.

Drugi referat, wygłoszony przez Barbarę Jaworską-Łuczak, Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych URPL,WM i PB, poświęcony był obecnej pozycji nanotechnologii w Unii Europejskiej.

Więcej informacji na Portalu lekarza i farmaceuty - W świecie nano: leki „wdychane do mózgu"

http://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/W-swiecie-nano-leki-wdychane-do-mozgu,150264,6.html

http://wyborcza.pl/1,91446,17663832,Eksperci__nanoczastki_to_zdrowotne_zagrozenia_ale.html

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP