• Praktyczne oznaczanie krystalicznej krzemionki techniką spektrometrii w podczerwieni

    Pierwszy termin: 6-8 maja 2015 r.
    Drugi termin:     20-22 maja 2015 r.
    Trzeci termin:    24-26 czerwca 2015 r.

Liczba miejsc na każdym kursie jest ograniczona do 8 osób.
Koszt kursu to 1100 zł (słownie: jeden tysiąc sto zł) plus ewentualne koszty zakwaterowania.
Miejsce w pokoju 2-osobowym (1 doba) – 71 zł, w 1-osobowym (1 doba) – 110 zł.
Koszt kursu zawiera opłatę za kurs, materiały dydaktyczne i wyżywienie.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia telefoniczne.

  • Hałas, hałas infradźwiękowy i hałas ultradźwiękowy w środowisku pracy  - metodyka pomiarów i zasady ocena narażenia

Termin: 20-22.04.2015 r.

Koszt kursu: 1200 zł od osoby (opłata zawiera koszt kursu, materiałów dydaktycznych i wyżywienia)

Kontakt:
tel: 42 63 14 680, tel/fax: 42 63 14 665
lub e-mail: szkolen@imp.lodz.pl

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP