Konsultanci krajowi są powoływani w dziedzinach lekarskich, farmacji i pozostałych, które mają zastosowanie w ochronie zdrowia. W lutym 2015 r. Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz powołał  jedenastu nowych konsultantów krajowych, w tym ośmiu w dziedzinach lekarskich.

Nowym konsultantem krajowym w dziedzinie zdrowia środowiskowego został prof. dr hab. med. Wojciech Hanke (data powołania: 11.02.2015 r.) - zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, kierownik Zakładu Epidemiologii Środowiskowej.

Funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie audiologii i foniatrii pełni też prof. dr hab. med. Mariola-Śliwińska-Kowalska, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych i Rozwoju Kadr Naukowych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, kierownik Kliniki Audiologii i Foniatrii (data powołania: 4.06.2012 r.).

Ponadto, funkcje konsultantów wojewódzkich dla województwa łódzkiego sprawują:

  • prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa - konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy (data powołania: 6.06.2014 r.)
  • dr hab. med. Zbigniew Kołaciński - konsultant wojewódzki w dziedzinie toksykologii klinicznej (data powołania: 6.06.2014 r.)

Więcej na stronie: http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/konsultanci-w-ochronie-zdrowia/konsultanci-krajowi

Potwierdzenie powołania

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP