Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi im. prof. dra med. Jerzego Nofera uprzejmie zawiadamia, że w dniu 3 marca 2015 roku (wtorek) o godz. 10.15 w sali konferencyjnej (III p.) w Instytucie Medycyny Pracy, przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr AGATY SZYJKOWSKIEJ
 
nt.
 
 „Ocena wpływu pól elektromagnetycznych i stresu na regulację neurowegetatywną układu krążenia i występowanie dolegliwości subiektywnych u użytkowników telefonów komórkowych”.

Promotor:        Dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz prof. IMP
Recenzenci:     Dr hab. n. med. Marek Zmyślony prof. IMP
                      Prof. dr hab. med. Jan Goch

Z rozprawą doktorską oraz z opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Naukowej Instytutu (I p.).

Streszczenie doktoratu
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP