W dniach 12–13 lutego 2015 r. w Hadze (Holandia) odbyła się konferencja pt. „Chronic Diseases and Healthy Ageing (CD-HA)” zorganizowana przez Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA) we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Dobrobytu i Sportu Królestwa Holandii (Ministry of Health, Welfare and Sport) oraz Holenderską Agencją ds. Przedsiębiorczości (Netherlands Enterprise Agency).

Do udziału w spotkaniu, w którym wzięło udział ponad 150 osób reprezentujących ponad 100 instytucji, zostali zaproszeni dwaj przedstawiciele Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi – mgr Piotr Sakowski oraz mgr Maciej Dobras z Zakładu Polityki Zdrowotnej , którzy aktywnie uczestniczyli w dyskusji. Celem konferencji było przedstawienie dotychczasowych rezultatów projektów realizowanych w ramach Programu w Dziedzinie Zdrowia Unii Europejskiej 2008-2013, a także dyskusja na temat aktualnych problemów i ich rozwiązań w obszarze profilaktyki chorób przewlekłych oraz zdrowia starszych osób. Piotr Sakowski zaprezentował wystąpienie pt. “Effective prevention framework and management of chronic diseases” oraz był jednym z uczestników w panelu dyskusyjnym poświęconym prewencji chorób przewlekłych przez całe życie (Prevention of chronic diseases across the lifecycle). Spotkanie było doskonałą okazją do zaprezentowania przed przedstawicielami ważnych instytucji i podmiotów z krajów Unii Europejskiej (Belgii, Francji, Niemiec, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii) bieżących działań IMP w obszarze zdrowia starszych osób, jak również nawiązania nowych kontaktów, przydatnych w perspektywie realizacji przyszłych projektów i współpracy międzynarodowej.
Więcej szczegółów, w tym zarejestrowaną transmisję internetową znajdą Państwo w tym linku: http://chafea-cd-ha-event.eu/index.jsp

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP