Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r.
(http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych_20141231.html)
w aktualnym wykazie czasopism (http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_12/0cd15537506804e1c8486ee06bd65438.pdf)
dwumiesięczniki: IJOMEH i Medycyna Pracy otrzymały następującą punktację:
  • International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 20 pkt (część A, str. 153 wykazu, poz. 5037),
  • Medycyna Pracy 15 pkt (część A, str. 238 wykazu, poz. 7824).
Oznacza to, że została utrzymana wcześniej obowiązująca punktacja przyznana przez Ministerstwo obu czasopismom.

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP