Prof. dr hab. med. Danuta Koradecka przewodnicząca Sądu Konkursowego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego złożyła serdeczne gratulacje z tytułu dużego zaangażowania i aktywnego podejścia IMP do zagadnień dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy. Szczególnie serdeczne gratulacje przekazała na ręce mgr M. Stanisławskiej, dr B. Janasik oraz  prof. dr hab. W. Wąsowicza  – autorom artykułu Analiza specjacyjna związków chromu w powietrzu środowiska pracy z zastosowaniem techniki łączonej HPLC-ICP-MS (Talanta. 2013 Dec 15;117:14-9.), który otrzymał wyróżnienie w 42. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

List gratulacyjny

Link do pełnego artykułu:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914013006553

 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP