9 grudnia 2014 r. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), będący agendą Unii Europejskiej z siedzibą w Budapeszcie, ogłosił zwycięzców otwartego naboru do kolejnych strategicznych partnerstw publiczno-prywatnych zwanych jako Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KIC).

KIC InnoLife skupia ponad 140 partnerów, którymi są wiodące ośrodki naukowe, uniwersytety, przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe z 14 państw Europy. Wśród uczestników partnerstw znajdują się takie światowe koncerny jak: Roche, Sanofi Aventis, Philips Electronics czy Instytut Karolinska, uniwersytety w Gent, Oxford i Cambridge. Celem KIC InnoLife jest wykorzystanie potencjału wszystkich partnerów w ramach innowacyjnych przedsięwzięć i projektów przede wszystkim z obszaru nauki i edukacji, które w finale mają poprawić jakość życia współczesnego społeczeństwa.

W KIC InnoLife działa 6 tzw. centrów doskonałości, ulokowanych w Skandynawii, krajach Beneluksu, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Obok nich została powołana sieć regionalnych klastrów „Innostars”, w których podmioty naukowe, akademickie i medyczne współdziałają z biznesem. W obszarze tematycznym – innowacje na rzecz zdrowia i aktywnego starzenia zwycięzcą zostało konsorcjum KIC InnoLife, którego regionalnym partnerem – InnoStar, jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi oraz firma Ericpol.

Projekty prowadzone w ramach KIC InnoLife w 25% finansowane są z budżetu EIT, a w 75% z funduszy UE, a wszystkie środki na projekty badawcze i innowacyjne przydzielane są na drodze konkursu.

Dyrektor IMP, prof. Konrad Rydzyński podkreśla, że decyzja EIT oznacza dla polskich partnerów InnoLife wejście do elitarnego grona. „Daje też dostęp do olbrzymich pieniędzy, bo szacuje się, że w pierwszej fazie (do 2022 roku) do rozdzielenia będzie około miliarda euro. To naprawdę duże kwoty, ale trzeba umieć po nie sięgnąć – musi być dobry pomysł, dobry sposób na jego przedstawienie, realizację i wdrożenie” – zaznacza. Skoro pierwsze konkursy na konkretne projekty odbędą się już w drugiej połowie 2015 r. Instytut Medycyny Pracy już się do nich przygotowuje.

Wybór IMP do KICs jest ogromną nobilitacją i jednocześnie stanowi uznanie dla profesjonalnej i wszechstronnej działalności naszej jednostki. Mianowicie od 2000 r. w IMP zrealizowano 108 programów międzynarodowych. 35 projektów finansowanych było w ramach Programów Ramowych UE (10 w ramach 5 PR, 11 w ramach 6 PR, 11 w ramach 7 PR oraz 3 w ramach Marie Curie Actions). Złożono też 5 wniosków do programu Horyzont 2020 – jeden jest już rozpatrzony pozytywnie (InnoLife), reszta oczekuje na rozstrzygnięcie w najbliższym czasie. W ramach Programów Ramowych UE IMP koordynował 6 projektów, w tym w latach 2005–2012 Sieć Doskonałości ECNIS w zakresie rozpoznawania wpływu uwarunkowań środowiskowych, diety i stylu życia na powstawanie raka.

Do tej pory Instytut zrealizował 13 projektów w ramach Life Long Learning Programme (w tym 2 koordynacje), 21 projektów w ramach programu Public Health (w tym 2 koordynacje), 5 projektów w ramach Polsko-Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz 1 projekt w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy (wszystkie koordynowane przez stronę polską). Ponadto, IMP ma na swoim koncie 33 inne programy (umowy dwustronne, projekty finansowane ze środków PHARE, granty).

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP