25 listopada 2014 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród w XXI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”.

Nagroda im. Haliny Krahelskiej przyznawana jest przez Głównego Inspektora Pracy za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy. W tym roku po raz kolejny mogliśmy się pochwalić laureatem z grona pracowników Instytutu, ponieważ wśród nagrodzonych znalazła się dr Elżbieta Korzeniowska - kierownik Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.
W uroczystej gali wzięli udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, instytucji nadzorujących i kontrolujących warunki pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców.

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP