27 listopada 2014 roku w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji publicznych i środowiska naukowego, zorganizowane przez stowarzyszenie Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care (CEESTAHC).

Celem debaty było pokazanie roli samorządów terytorialnych w podejmowaniu efektywnych działań na rzecz poprawy zdrowia ludności. Podkreślono również to, że promowanie zdrowia stanowi jeden z istotnych celów określonych w strategii Europa 2020.
Dyskusja obejmowała zagadnienia dotyczące: wczesnej diagnostyki, samoświadomości pacjentów, form terapii i rehabilitacji. Akcentowano przy tym rolę zakładów pracy, samorządów i innych instytucji publicznych oraz rolę ubezpieczycieli.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdą Państwo w linku:
http://www.ceestahc.org/dzialalnosc,zpdp2013.html?i8s1


powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP