Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji wieńczącej realizację Projektu pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Dzięki niemu w ciągu ostatnich dwóch lat Centrum miało przyjemność współpracować z ponad 200 zakładami pracy w Polsce. Projekt ten miał na celu wspieranie firm we wdrażaniu działań ukierunkowanych na zdrowie pracowników, szczególnie w zakresie ograniczania sięgania przez pracowników po substancje psychoaktywne, takie jak np. tytoń, alkohol, dopalacze, leki uspokajające.

Pragniemy, aby spotkanie to stanowiło platformę wymiany doświadczeń pomiędzy zakładami pracy oraz było dla Państwa okazją do doskonalenia wiedzy na temat przedsięwzięć prozdrowotnych na rzecz personelu. Z tego względu konferencja będzie składać się z dwóch części. Pierwsza z nich będzie miała charakter naukowy. Wezmą w niej udział przedstawiciele Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, którzy koordynowali i konsultowali programy promocji zdrowia wdrażane w firmach. Druga część będzie miała wymiar praktyczny. Wystąpią w niej przedstawiciele firm uczestniczących w Projekcie, którzy omówią swoje doświadczenia związane z realizacją programów prozdrowotnych wśród swoich pracowników. Wierzymy, że dzięki temu spotkanie to stanie się inspiracją do wdrażania podobnych przedsięwzięć.

Mając nadzieję na owocne spotkanie jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu.

Udział w konferencji (materiały informacyjne, obiad) jest bezpłatny. Państwo ponoszą jedynie koszt dojazdu. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzimy nabór do 25 listopada 2014 roku. Zgłoszenia przedstawiciela Państwa Firmy/Organizacji w formie załączonego formularza zgłoszeniowego prosimy przesyłać pocztą (na adres: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź) lub jego skan drogą elektroniczną (kami@imp.lodz.pl).

Konferencje odbywać się będą w następujących miastach:

    Gdańsk – 2.12.2014
    Poznań – 5.12.2014
    Kraków – 9.12.2014
    Toruń – 12.12.2014
    Warszawa – 16.12.2014

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: kami@imp.lodz.pl lub 042 6314-685.

Konferencja podsumowująca – formularz zgłoszeniowy

UWAGA: Firmy uczestniczące w Projekcie, które wdrażają go na swoim terenie otrzymały oddzielne zaproszenia wraz z formularzem zgłoszeniowym drogą mailową (z adresu: whpp@imp.lodz.pl). Prosimy, by Firmy te wypełniły jedynie dokumenty otrzymane w mailu.

W imieniu zespołu realizującego Projekt

dr Elżbieta Korzeniowska
kierownik Krajowego Centrum
Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

Szczegółowe informacje na temat Projektu znajdą Państwo na stronie: http://promocjazdrowiawpracy.pl/program-przeciwdzialania-uzaleznieniom-sppw/.

 


Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Dofinansowanie Projektu w 15%, w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN), stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP