W dniach 18-20 listopada 2014 r. odbyło się XV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych. Jego celem było przedstawienie i przedyskutowanie problematyki związanej z występowaniem, zwalczaniem i zapobieganiem skutkom zdrowotnym narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy.
Do wzięcia udziału zaprosiliśmy higienistów przemysłowych, pracowników wyższych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, Państwową Inspekcję Pracy, Inspekcję Sanitarną, pracowników służb medycyny pracy, pracowników laboratoriów środowiska pracy i działów BHP w zakładach pracy oraz wszystkie inne osoby zainteresowane ww. problematyką.
Referaty wygłosili specjaliści z dziedziny higieny pracy i medycyny pracy. Podczas Sympozjum omówiono również doniesienia innych uczestników.
Program obejmował następujące działy dotyczące higieny pracy:
•    czynniki szkodliwe w środowisku pracy (chemiczne, fizyczne, biologiczne),
•    czynniki rakotwórcze,
•    ochrona zdrowia pracujących i stan warunków pracy,
•    toksykologia przemysłowa, fizjologia i higiena pracy w ustawodawstwie polskim i Unii Europejskiej,
•    ocena jakości badań laboratoryjnych w higienie pracy,
•    bezpieczeństwo pracy i zapobieganie wypadkom przy pracy,
•    fizjologia i ergonomia pracy,
•    choroby zawodowe i parazawodowe w Polsce,
•    nanomateriały,
•    zastosowanie modeli bezpomiarowych w higienie pracy.

(Opracowano w Zakładzie Bezpieczeństwa Chemicznego)

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP