W dniach 16-18 października w Poddębicach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pod hasłem: „Sytuacja zdrowotna w Polsce w okresie transformacji systemowej”, podczas której obchodzono 100 rocznicę Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.

Z tej też okazji w ramach Konferencji odbyła się uroczystość odznaczenia prof. dr hab. med. Konrada Rydzyńskiego i  prof. dr hab. med. Wojciecha Hanke medalami im. prof. W. Chodźki - PRO HOMINIS  SANITATE. Medale na ręce nagrodzonych złożył Prezes Towarzystwa prof. dr hab. Alfred Owoc. Medalem PRO HOMINIS SANITATE odznaczony został również Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.
Konferencja „Sytuacja zdrowotna w Polsce w okresie transformacji systemowej” została zorganizowana przez Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Katedrę Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz powiat poddębicki i stanowiła okazję do wysłuchania wykładów i referatów z wielu ośrodków naukowo-badawczych, a także zaprezentowania własnych osiągnięć naukowych i udziału w dyskusjach panelowych. Poruszano na niej kwestie zmian systemowych w opiece zdrowotnej, rolę samorządów terytorialnych w kreowaniu polityki zdrowotnej, transformację demograficzną i jej wpływ na stan zdrowia jak i wiele innych zagadnień związanych ze zdrowiem społecznym. Podsumowano też historię zdrowia publicznego i dyskutowano o jego przyszłości.

 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP