W dniu 17 października 2014 r. w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137 odbyło się inauguracyjne posiedzenie Konferencji Instytutów Naukowych (KIN) Łodzi oraz Województwa Łódzkiego.

Podczas tegorocznego posiedzenia inauguracyjnego został uchwalony Statut Konferencji Instytutów Naukowych w Łodzi i Województwa Łódzkiego przy Polskiej Akademii Nauk Oddział Łódź określający zakres działania KIN, jego skład i organizację. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas inauguracyjnego spotkania prof. dr hab. Konrad Rydzyński został powołany na jednego z członków Zgromadzenia Ogólnego KIN.

Zadaniem KIN jest działalność na rzecz nauki i edukacji w zgodzie z misją poszczególnych Instytutów naukowych rozumiana jako popularyzacja osiągnięć Instytutów, wymiana doświadczeń między nimi oraz tworzenie właściwego klimatu dla funkcjonowania Instytutów w Łodzi i województwie, stanowiąc jednocześnie okazję do nawiązywania między nimi współpracy.

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP