W dniach 15-17.10.2014 r. w auli IMP odbywają się X jubileuszowe warsztaty "Ochrona przed PEM". Tematem przewodnim tegorocznego spotkania jest "Doskonalenie metod pomiarowych pól elektromagnetycznych oraz oceny ekspozycji zawodowej i środowiskowej. Nowa dyrektywa 2013/35/UE".

Tematyka warsztatów obejmuje m. in.:

  • wykłady plenarne - przegląd urządzeń nowych technologii,
  • działalność normalizacyjna w kraju i UE w zakresie podstaw i zasad oceny ekspozycji na PEM,
  • prezentacja aparatury pomiarowej,
  • pomiary i ocena ekspozycji zawodowej na stałe i zmienne w czasie PEM,
  • wymagania w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej do oceny ekspozycji zawodowej i środowiskowej na PEM 0 Hz – 300 GHz.

 

 

 


 

 


 

 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP