Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych – Zarząd Główny
Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych – Oddział Łódzki
oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera

zapraszają do udziału w XV Sympozjum pt. „Aktualne problemy w higienie pracy", które odbędzie się w Łodzi w dniach 18-20 listopada 2014 r.

Celem Sympozjum jest przedstawienie i przedyskutowanie problematyki związanej z występowaniem, zwalczaniem i zapobieganiem skutkom zdrowotnym narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy.

Do wzięcia udziału zapraszamy higienistów przemysłowych, pracowników wyższych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, Państwową Inspekcję Pracy i Inspekcję Sanitarną, pracowników służb medycyny pracy, pracowników laboratoriów środowiska pracy i działów BHP w zakładach pracy oraz wszystkie inne osoby zainteresowane ww. problematyką.

Jednocześnie informujemy, że PTHP organizuje w ramach Sympozjum seminarium szkoleniowe w dniu poprzedzającym – 17 listopada 2014 r. (w godz. 10.00-16.00) pt. „Czynniki rakotwórcze w środowisku pracy - obowiązki pracodawcy i służb BHP".

 

Do pobrania:

Zaproszenie z pełną informacją dot. tematyki Sympozjum

Informacje organizacyjne

Karta zgłoszenia

Informacje dla autorów doniesieńpowrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP