W najnowszej edycji (lipiec 2014) rankingu „Webometrics” IMP zajął wysokie - 5 miejsce wśród 131 wyróżniających się instytucji naukowych w Polsce i 731 miejsce pośród 8 tys. instytucji badawczych na całym świecie, które wg kryteriów „Webometrics” najskuteczniej upowszechniają wypracowaną wiedzę w Internecie.

Z krajowych instytutów najwyższe miejsce wśród polskich ośrodków i 15 pozycję na świecie zajmuje ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego). Najlepsze w rankingu okazały się ośrodki  amerykańskie, w pierwszej dziesiątce znajduje się ich aż 6. Pierwsze miejsce od wielu lat zajmuje National Institutes of Health. W Europie na czele rankingu jest  Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN).

Światowy ranking instytucji badawczych „Webometrics” jest przygotowywany dwa razy w roku przez CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) - Najwyższą Radę Badań Naukowych w Madrycie (wyniki publikowane są w Internecie na stronach Cybermetrics Lab). CSIC należy do najpoważniejszych organizacji  naukowo-badawczych w Europie i funkcjonuje przy Ministerstwie Edukacji w Hiszpanii. Głównym zadaniem CSIC jest promowanie upowszechniania publikowania wyników badań naukowych w Internecie celem stymulowania dynamiki postępu technicznego. Ośrodki naukowe szeregowane są pod względem aktywności i komunikowania się naukowców za pośrednictwem Internetu. W rankingu nie są więc analizowane osiągnięcia naukowe, ale bazuje się głównie na materiałach udostępnianych w Internecie przez poszczególne placówki badawcze. Pod uwagę brane są widoczność (50%) w Internecie (liczba linków zewnętrznych wraz z domenami do których kierują linki) oraz wskaźniki działalności (50%) m.in.: rozmiar, łączna ilość stron www, suma następujących typów plików: pdf, doc, docx, ppt oraz pptx czy artykuły w Google Scholar dla całej bazy danych jak i nowszych baz opublikowanych w okresie 5 lat, od 2009 do 2013 roku.

Pozycja naszego Instytutu z roku na rok się poprawia i na tle innych polskich instytucji badawczych wypadamy bardzo dobrze.
 
Polskie instytucje badawcze w rankingu Webometrics

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP