Strategiczna infrastruktura badawcza to urządzenia i obiekty, które nie tylko mają wyjątkowy charakter w skali europejskiej lub międzynarodowej, ale również takie które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju badań naukowych.

W 2011 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz pierwszy przedstawiło Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej (PMDIB), na której  znajdowały się 33 projekty o szczególnym znaczeniu dla rozwoju polskiej nauki i wzrostu jej konkurencyjności. Od 2013 r. trwały prace nad jej aktualizacją, której efekty resort ogłosił na początku sierpnia 2014 r.

Spośród 100 nadesłanych propozycji przedsięwzięć ocenionych przez zespoły eksperckie na zaktualizowanej liście znalazło się 20 nowych projektów, a 5 już obecnych na mapie zostało zmodyfikowanych. W rezultacie zaktualizowana lista zawiera 53 propozycje z wielu dziedzin nauki, tj.: z obszaru nauk fizycznych i matematycznych – 14, nauk technicznych – 14, nauk o Ziemi i biologicznych – 11, zagadnień interdyscyplinarnych – 6, nauk medycznych i rolniczych – 6, nauk społecznych i humanistycznych – 2.

Lista przedsięwzięć umieszczonych na PMDIB

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi kolejny raz został uwzględniony na PMDIB. Koordynowany przez IMP projekt Europejskiego Instytutu Badań nad Rakiem Środowiskowym (EIEC) znalazł się w kategorii wydajna ochrona zdrowia i wzrost efektywności działań prozdrowotnych.

Europejski Instytut Raka Środowiskowego (EIEC) ma postać koordynowanej centralnie sieci działającej na podstawie umowy-konsorcjum ułatwiającej integrację polskich instytutów, klinik i laboratoriów o wysokim stopniu specjalizacji, ułatwiającą prowadzenie badań, których celem jest wyjaśnienie, z wykorzystaniem biomarkerów, związków zachodzących między warunkami środowiska, żywnością, czynnikami genetycznymi a powstawaniem nowotworów. Ustanowienie takiego krajowego centrum pozwoliło na integrację rozproszonych polskich zespołów badawczych w obszarze bardzo skomplikowanym, wymagającym nowoczesnego i wielodyscyplinarnego podejścia.

Uwzględnienie danego obiektu czy urządzenia na liście PMDIB stanowi atut w momencie starania się o wsparcie finansowe inwestycji. Przełom lat 2016/2017 to przewidywana przez resort nauki data kolejnej aktualizacji mapy.

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP