Podstawowe informacje i cele badania
Celem tego projektu jest zbadanie jak polscy rodzice (żyjący w Polsce lub w Norwegii), mający dzieci w wieku do 6 roku życia łączą pracę zawodową z opieką nad dziećmi oraz które z dostępnych rodzicom rozwiązań (urlop wychowawczy, rodzicielski, placówki opiekuńcze dla dzieci itp) są przez nich wykorzystywane do osiągania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Jest to wspólny projekt Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi oraz dwóch norweskich instytutów badawczych (Norwegian Social Research, NOVA and Policy and Social Research).

Do badania zapraszamy pielęgniarki, pracowników administracyjnych uczelni i ośrodków naukowo-badawczych oraz pracowników akademickich bez doświadczenia mieszkania i pracy za granicą. Interesują nas Państwa doświadczenia jako pracowników i rodziców żyjących w Polsce.


Z czym wiąże się udział w badaniu?
Wraz z innymi rodzicami będą Państwo uczestniczyć w grupowym wywiadzie. Podczas tego wywiadu będziemy poruszać kwestie Państwa sytuacji rodzinnej i zawodowej oraz tego jak Państwo i Państwa rodzina organizujecie swoje codzienne życie; zapytamy także o to, z jakich rozwiązań Państwo korzystali oraz jakie są Państwa doświadczenia. Wywiad ten będzie nagrany oraz spisany. Poprosimy Państwa także o wypełnienie krótkiego kwestionariusza dotyczącego podstawowych informacji (o Państwa sytuacji zawodowej i rodzinnej). Czas trwania badania wynosi ok. 1 godziny, a za udział w całym wywiadzie fokusowym każdy uczestnik otrzyma rekompensatę za poświęcony czas w wysokości 100 zł.


Co się dzieje z uzyskanymi informacjami?
Wszystkie dane osobowe będą poufne. Nagranie i transkrypcja z wywiadu będą przechowywane w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. W publikacjach z badania nie będzie możliwa identyfikacja uczestników. Projekt zakończy się w 2017 roku. Wówczas nagrania oraz wszelkie dane osobowe będą usunięte.  


Dobrowolność udziału
Udział w tym badaniu jest dobrowolny i mogą Państwo wycofać swoją zgodę na udział w nim w każdym momencie jego trwania. Jeśli wycofają Państwo swoją zgodę, wszystkie dotyczące Państwa informacje zostaną usunięte.

Jeśli chcą Państwo wziąć udział lub mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące badania, prosimy kontaktować się z mgr Aleksandrem Stańczakiem (Zakład Psychologii Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera)
E-mail: stanczak@imp.lodz.pl    Telefon: 42 631-45-96

Projekt został zaakceptowany przez Komisję Bioetyczną Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP