International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health uzyskał nowy Impact Factor w wysokości 1,094 w rankingu Journal Citation Reports. Wartość IF dla IJOMEH w stosunku do lat poprzednich przedstawia się następująco:

 

 

 

Medycyna Pracy również uzyskała wskaźnik Impact Factor, który wyniósł 0,318 za rok 2013. Wartość IF dla Medycyny Pracy w stosunku do lat poprzednich przedstawia się następująco:

 


Na liście JCR Science Edition znalazło się 129 polskich czasopism (najwyższy IF wyniósł 2,818, najniższy 0,066), wśród nich 29 miejsce zajął IJOMEH, a 116 Medycyna Pracy.

Na liście JCR Social Science Edition znalazło się 7 polskich czasopism (najwyższy IF wyniósł 1,510, najniższy 0,034).

Lista polskich czasopism z IF 2013 (Science+Social Edition)


powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP