Fundacja na rzecz Nauki Polskiej udostępniła szczegółowy harmonogram bezpłatnych szkoleń dla naukowców, a mianowicie dla osób spełniających jedno z poniższych kryteriów:
• są pracownikami naukowymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej, która ma siedzibę na terenie Polski;
• są doktorantami w polskich jednostkach naukowych;
• są absolwentami studiów doktoranckich do 12 miesięcy po uzyskaniu stopnia doktora.

Tematyka szkoleń będzie dotyczyć następujących zagadnień: podnoszenie umiejętności z zakresu zarządzania badaniami naukowymi; transfer technologii i przedsiębiorczości; warsztaty szkoleniowe z komunikacji naukowej oraz upowszechnianie nauki.

Wszystkie szkolenia odbędą się w drugiej połowie 2014 r. w ramach programu SKILLS, w największych miastach Polski tj. Kraków, Warszawa, Wrocław, Gdańsk oraz Poznań.

Organizator będzie ogłaszał rekrutacje sukcesywnie, a pierwsza z nich, na szkolenia „Prezentacja wyników badań naukowych” oraz „Współpraca interdyscyplinarna”, zostanie otwarta pod koniec lipca 2014 r.

Harmonogram szkoleń

Zapisy: http://www.fnp.org.pl/ - szkolenia dla naukowców - wybrany projekt np. Skills - Coaching, Skills - Szkolenia itp. - wniosek

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP