W związku z wejściem w  życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Zakład Psychologii Pracy i  Sekcja Organizacji Szkoleń
Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

organizują w dniu 9 września 2014 r. (II edycja) szkolenie dla psychologów transportu pt.: „Zmiany w psychologicznym orzecznictwie o zdolności do kierowania pojazdami w świetle nowych przepisów prawa”.


Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się:
tel: 42 6314-680, fax: 42 6314-665, lub e-mail: szkolen@imp.lodz.pl  
Koszt kursu: 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt zł).


Program
9.30-10.15
Przywitanie uczestników kursu (dr n. med. Małgorzata Waszkowska)
Niektóre zmiany w orzecznictwie lekarskim o zdolności do kierowania pojazdami oraz zasady współpracy lekarz – psycholog (dr med. Marcin Rybacki)

10.15-11.00   
Zmiany w przepisach związanych z psychologicznym orzecznictwem o zdolności do kierowania pojazdami: osoby kierowane na badania, tryb i terminy wykonywania badań, koszt badań i płatnicy (dr n. med. Małgorzata Waszkowska)

11.00-11.30   
Przerwa na lunch

11.30-12.30 
Nowa metodyka badań psychologicznych osób kierujących pojazdami, czyli: dlaczego, co, czym i jak? (dr n. med. Małgorzata Waszkowska)

12.30-13.00
Rodzaje, wzory oraz zasady postępowania z dokumentacją badań (dr n. med. Małgorzata Waszkowska)

13.00-13.30  
Dyskusja i zakończenie kursu
 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP