Projekt „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne”, realizowany przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność", którego głównym wykonawcą merytorycznym był Zakład Psychologii Pracy IMP otrzymał wyróżnienie w II edycji 2014 konkursu „REGATY ROZWOJU: LIDERZY INNOWACJI I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ POKL 2007-2013”.


Informacja o wynikach konkursu
Więcej informacji nt. przyznanej nagrody: www.kiw-pokl.org.pl
Więcej informacji nt. projektu: www.psychostreswpracy.pl  

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP