Informujemy o uruchomieniu Editorial Systemu dla czasopisma „Medycyna Pracy” pod adresem: http://www.editorialsystem.com/medpr/login/
 
Editorial System ułatwia procedurę składania manuskryptów przez autorów i przygotowanie oceny merytorycznej artykułu przez recenzentów. Pomaga m.in. w przygotowaniu dokumentów tak, żeby spełniały wymogi wydawcy, pozwala śledzić, na jakim etapie prac redakcyjnych jest artykuł, oraz przypomina o terminach. Usprawnia też zarządzanie procesem wydawniczym.
 
System został wdrożony w ramach realizacji przez Oficynę Wydawniczą projektu Index Plus, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i trudności pozostajemy do Państwa dyspozycji:
  • Katarzyna Rogowska (tel. 718, edytor@imp.lodz.pl) - redaktor wydawniczy i językowy „Medycyny Pracy”
  • Aneta Wieczorek (tel. 717, mp@imp.lodz.pl) - koordynator etapu recenzenckiego czasopisma (od złożenia manuskryptu przez autora do zaakceptowania pracy do publikacji)
  • Dobromiła Okrasa (tel. 717, journals@imp.lodz.pl) - koordynator etapu produkcyjnego czasopisma (od zaakceptowania artykułu, poprzez korektę do publikacji elektronicznej i druku)

Prosimy też o Państwa ew. uwagi i sugestie oraz zgłaszanie błędów.

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP