Zapraszamy dzieci spełniające kryterium wieku 6-12 lat (rok urodzenia 2002-2008) z terenu województwa łódzkiego, u których dotychczas nie stwierdzono wad słuchu oraz te, które nie uczestniczyły  w przedmiotowym Programie w 2013 roku do wzięcia udziału w badaniu „Program badań przesiewowych słuchu dla dzieci w wieku szkolnym”.

Źródło finansowania Programu: Samorząd Województwa Łódzkiego.

Rejestracja: osobiście – Instytut Medycyny Pracy
Klinika Audiologii i Foniatrii
ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, Łódź
parter pok. 38;
lub telefonicznie: 42 6314729 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.


powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP