Od 12 stycznia platforma Web of Knowledge zmieniła swoją nazwę na Web of Science. Pracownicy IMP za jej pośrednictwem (dzięki narodowej licencji MNiSW) otrzymują obecnie dostęp do baz:

  • Science Citation Index Expanded,
  • Social Sciences Citation Index,
  • Arts & Humanities Citation Index,
  • Master Journal List,
  • Conference Proceedings Citation Index.
 
Nowa platforma umożliwia również przeszukiwanie danych z uwzględnieniem jedynie (rys. 1.):

  • bazy Medline,
  • bazy Web of Science Core Collection (dawne Web of Science).

 

Rys. 1. Wybór baz przeszukiwanych przez platformę Web of Science
 
Ujednolicenie nazwy platformy nie miało wpływu na kryteria i normy stosowane do oceny i wyboru jej zawartości.

 


Więcej informacji:
What is Web of Science Core Collection?
Web of Science Training Youtube


powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP