W dniach 16-18.10.2013 r. w auli IMP odbywają się warsztaty "Ochrona przed PEM", których tematyka obejmuje m. in.:

  • doskonalenie metod pomiarowych pól elektromagnetycznych,
  • ocenę ekspozycji zawodowej i środowiskowej,
  • nową dyrektywę 2013/35/UE i jej transpozycję do przepisów krajowych,
  • porównania międzylaboratoryjne w zakresie 50 Hz i 1,76 MHz,
  • ocenę funkcjonowania krajowego systemu kontroli ekspozycji na PEM.

 


 


 


powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP