Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr hab. n. med. Paweł Górski przyznał nagrody za osiągnięcia w roku 2012. Wśród laureatów znaleźli się:
 
 
 • za osiągnięcia naukowe pierwszego stopnia:

  - dr Kinga Polańska
  - dr hab. Teresa Makowiec-Dąbrowska, prof. IMP
  za cykl prac: Badania uwarunkowań epidemii tytoniowej w Polsce,

  - dr Piotr Lutz
  - dr Krystyna Sitarek
  za cykl publikacji dotyczących toksykokinetyki, efektów neurotoksycznych oraz prenatalnych u szczura po narażeniu na wybrane polichlorowane naftaleny,

  - dr Marek Nocuń
  - mgr Barbara Kur
  za cykl prac: Przewlekłe zapalenia wątroby typu C - wybrane zagadnienia dotyczące roli układu odpornościowego w patogenezie zakażenia,
 • za osiągnięcia naukowe drugiego stopnia:

  - prof. dr. hab. Wiesław Sułkowski
  za cykl prac poświęconych zagadnieniom patogenezy przewlekłych zapaleń nosa, zatok przynosowych i krtani.
 

Lista nagrodzonych
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP