Po raz pierwszy, według nowych zasad, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceniło potencjał jednostek naukowych i wskazało najbardziej prestiżowe instytucje. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych kompleksowo analizował i porównywał dorobek naukowy wydziałów, instytutów naukowych i badawczych oraz nadał kategorie ponad 960 jednostkom.

Przyznana przez KEJN kategoria ma wpływ na wysokość finansowania jednostki, ponieważ w algorytmie, według którego wyliczana jest dotacja z budżetu, uwzględnia się nadaną tej jednostce naukowej kategorię. Aby zapewnić obiektywizm i porównywalność ocen, zastosowano specjalny algorytm, a jednostki naukowe porównywane były w czterech grupach nauk: nauki humanistyczne i społeczne, nauki o życiu, nauki ścisłe i inżynierskie, nauki o sztuce i twórczości artystycznej. Uczeni oceniali: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, materialne efekty działalności naukowej oraz wskazane przez jednostkę najistotniejsze efekty działalności naukowej.

Instytut Medycyny Pracy otrzymał kategorię A w grupie "Nauk o Życiu" (NZ3M).

Więcej informacji na stronie http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wizytowki-polskiej-nauki.html

Wykaz kategorii jednostek naukowych

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP