20 września br. pracownicy łódzkiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zostali przeszkoleni przez specjalistów z Zakładu Epidemiologii Środowiskowej IMP w zakresie bezpiecznego wykonywania prac przy materiałach zawierających azbest.

Szkolenie związane jest z przepisami, zgodnie z którymi pracodawca jest zobowiązany dokształcić pracowników oraz kierowników, którzy w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestowego (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. nr 216, poz. 1824)).

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat możliwości uczestniczenia ww. szkoleniu zachęcamy do kontaktu z Ośrodkiem Referencyjnym Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem.

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP