Sekcja Organizacji Szkoleń Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi informuje, że organizuje w dniach 20–24 stycznia 2014 r. kurs pt.: Zasady przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń. Kurs przeznaczony jest dla lekarzy posiadających specjalizację z: interny, medycyny rodzinnej, medycyny pracy bądź pochodnych medycyny pracy.


Koszt kursu: 1200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście zł)
Instytut posiada bazę noclegową. Miejsce w pokoju 2-osobowym (1 doba) – 71 zł; w 1-osobowym (1 doba) – 110 zł.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie telefoniczne:
tel:  +42 6314-680,  tel/fax: +42 6314-665
lub e-mail szkolen@imp.lodz.pl

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP