Pracownia Monitoringu Biologicznego oraz Pracownia Biochemii Środowiskowej Zakładu Toksykologii i Kancerogenezy otrzymały nowy certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji – AB 1432 na wykonywanie badań zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.


Certyfikat
Zakres akredytacji

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jest krajową jednostką akredytującą, upoważnioną do akredytacji jednostek. Posiada status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez Ministerstwo Gospodarki. System akredytacji prowadzony przez PCA jest dostępny dla wszystkich jednostek oceniających zgodność, niezależnie od ich wielkości, statusu prawnego oraz uczestnictwa w jakiejkolwiek organizacji lub grupie organizacji, a udział w nim jest dobrowolny. PCA prowadzi procesy akredytacji i sprawuje nadzór nad:

  • laboratoriami badawczymi;
  • laboratoriami wzorcującymi;
  • laboratoriami medycznymi;
  • jednostkami inspekcyjnymi;
  • jednostkami certyfikującymi wyroby, systemy zarządzania i osoby;
  • weryfikatorami EMAS;
  • weryfikatorami GHG;
  • organizatorami badań biegłości.
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP