PROMOVAX („Promote Vaccinations among Migrant Populations in Europe” - „Promocja szczepień ochronnych wśród populacji migrantów w Europie”) był trzyletnim projektem realizowanym od maja 2010 do maja 2013, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach drugiego wspólnotowego programu działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008–2013. Instytut Medycyny Pracy w Łodzi był jedynym polskim członkiem międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt.

17 maja 2013 r. w IMP odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone prezentacji projektu oraz jego rezultatów (Krajowy Dzień Informacyjny). Wzięło w nim udział wielu przedstawicieli ważnych instytucji i organizacji m.in.: Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego, Narodowego Funduszu Zdrowia, wojewódzkich ośrodków medycyny pracy oraz Polskiej Akcji Humanitarnej. Materiały zaprezentowane uczestnikom spotkania spotkały się z dużym zainteresowaniem. Oceniono je bardzo pozytywnie, podkreślając ich przydatność i unikatowy charakter.

Więcej informacji na stronie: www.promovax.eu

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP