W dniach 6-7.05.2013 r. w Hotelu Borowieckim w Łodzi odbyło się Drugie Walne Zgromadzenie ECNIS2.  Rozpoczął je wykład wygłoszony przez dyrektora IMP - prof. dr hab. med. Konrada Rydzyńskiego pt. „ECNIS – EIEC – w kierunku integracji w Europie badań nad biomarkerami raka”. Podczas spotkania miała miejsce dyskusja dotycząca porozumienia w sprawie formy współpracy między ECNIS a EIEC po zakończeniu projektu ECNIS2.

Dodatkowo, w dniach 6-9.05.2013 r. w IMP w Łodzi odbył się kurs „Odżywianie a środowiskowe substancje rakotwórcze” adresowany do studentów studiów doktoranckich, naukowców, pracowników przemysłu oraz specjalistów. Kurs został zorganizowany przez Sieć Doskonałości ECNIS oraz Europejski Instytut Badań nad Rakiem Środowiskowym (EIEC) w ramach projektu ECNIS2. Podczas szkolenia pracownicy IMP: dr hab. Edyta  Reszka prof. IMP, dr Beata Janasik, mgr inż. Marek Zieliński, dr hab. Beata Pepłońska prof. IMP oraz dr Ewa Jabłońska  przedstawili prezentacje dotyczące epidemiologii raka,  technik oznaczania kancerogenów w materiale biologicznym oraz  biomonitorowania ekspozycji na dioksyny.

Więcej informacji na stronie:
http://www.ecnis.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=0&Itemid=83

 

 

  

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP