Szanowni Państwo!
W dniu 10 lipca 2013 r. przestanie obowiązywać ustawa o kosmetykach z 2001 r. (Dz.U. nr 42, poz. 473 z 2001), a sprawy związane z wprowadzaniem do obrotu produktów kosmetycznych będą regulowane na poziomie wspólnotowym poprzez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r., dotyczące produktów kosmetycznych. W związku ze zmianą przepisów i przesunięciem uregulowań z poziomu krajowego na poziom unijny, Krajowy System Informowania o Kosmetykach zakończy swoją dziesięcioletnią działalność.

Nowe rozporządzenie nakłada szereg obowiązków na przedsiębiorców, wprowadzających do obrotu kosmetyki, m. in.: dokonywanie zgłoszeń produktów kosmetycznych do Komisji drogą elektroniczną, odpowiednie oznakowanie tych produktów oraz dokumentowanie i umieszczanie odpowiednich oświadczeń o produktach. Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) 1223/2009 za spełnienie tych obowiązków odpowiada wyznaczona osoba, zwana osobą odpowiedzialną. Osobą odpowiedzialną może być sam przedsiębiorca (producent lub importer kosmetyków), ale rozporządzenie pozostawia również możliwość wyznaczenia innej osoby za pisemnym porozumieniem.

Wykorzystując nasze dziesięcioletnie doświadczenie w rejestracji produktów kosmetycznych pragniemy Państwu zaproponować dalszą współpracę w ramach nowego ustawodawstwa. Z przyjemnością informujemy, że jesteśmy w pełni przygotowani do przejęcia funkcji osoby odpowiedzialnej w zakresie zgłaszania produktów kosmetycznych, przygotowywania oznakowania i oświadczeń o produkcie.

Z myślą o przedsiębiorcach przygotowaliśmy ofertę, która obejmuje:
1.    Rejestrację przedsiębiorcy w bazie ECAS (System Uwierzytelniania 
       Komisji Europejskiej);
2.    Zgłaszanie produktów kosmetycznych do Komisji drogą elektroniczną
       za pośrednictwem CPNP (Cosmetic Products Notification Portal);
3.    Wprowadzanie aktualizacji/korekt do zgłoszonych produktów 
       kosmetycznych;
4.    Opracowanie lub sprawdzenie oświadczeń o produkcie;
5.    Weryfikację receptur ramowych – „Frame Formulation”;
6.    Wydanie potwierdzenia o zgłoszeniu produktu do Komisji;
7.    Szkolenia w zakresie nowego ustawodawstwa

Zapraszamy do współpracy!

 Więcej informacji:

http://old.imp.lodz.pl/pthp/aktualnosci.htm

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP