IMP awansował o 19 pozycji w Światowym Rankingu Centrów Badawczych wśród jednostek z Polski. W 2012 roku ranking objął ok. 8 tys.  instytutów naukowych z całego świata (w zestawieniu światowym IMP uzyskał 1321 miejsce, w poprzednim rankingu był na 3686 pozycji).

Ranking jest przygotowywany przez Najwyższą Radę Badań Naukowych w Madrycie (CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Cientificas). W swoim założeniu ranking ma promować udostępnianie w sieci publikacji naukowych.

Ocena w rankingu powstaje na podstawie zasobów internetowych dotyczących klasyfikowanych instytucji. Ranking podsumowuje również globalną wydajność instytutów oraz centrów naukowych i odzwierciedla zaangażowanie na rzecz upowszechniania wiedzy naukowej. Pod uwagę są brane m.in. rozwój komunikacji między naukowcami w sieci np. za pomocą wydawnictw internetowych czy repozytoriów wiedzy, znaczenie przedsięwzięć typu Open Access oraz pozycjonowanie stron www instytutów w Internecie.

W tegorocznym rankingu pierwsze miejsce na świecie zajął amerykański NIH - National Institutes of Health.

Według rankingu Webometrics najlepszą instytucją europejską okazał się CERN - European Organization for Nuclear Research.

Więcej informacji na temat zasad tworzenia rankingu

Polskie centra badawcze w rankingu

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP